365 Günlük Yolculuğumuz

31. Hafta
Giriş
212. Gün
31.07.2019
213. Gün
01.08.2019
214. Gün
02.08.2019
215. Gün
03.08.2019
216. Gün
04.08.2019
217. Gün
05.08.2019

30 TEMMUZ

O’nun Oğulları ve O’nun Kızları

Tanrı'nın çocuğu olarak evlat edinildim.

“Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun. O kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki, sevgili Oğlu'nda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.”(Efesliler 1:3-6)

Pavlus burada Tanrı’nın yaratılıştan bile önceki ebedi amacını açıkladı: O’nun çocukları olabilmemiz; O’nun oğulları ve O’nun kızları. Bunun gerçekleşebilmesinin tek yolu, İsa’nın çarmıh üzerinde bizim yerimize ölmesiydi. İsa günahımızı üstlendiğinde ve reddedilişimize katlandığında, bizim için kabul edilmenin yolunu açtı. İsa yalnızca o dönem için Tanrı’nın Oğlu olma statüsünü kaybetti; öyle ki biz Tanrı’nın oğulları ve kızları olarak o statüyü yeniden kazanabilelim.

Altıncı ayete bayılırım: “Öyle ki, sevgili Oğlu'nda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.” “Bize bağışladığı” ifadesi çok güçlü bir ifadedir. Bu, Bakire Meryem’i selamlayan meleğin ifadesidir: “Selam, ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız” (Luka 1:28). Bu ifade, Tanrı’nın özel lütfunun nesneleri haline geldiğimizi vurgular. New King James Çevirisi şöyle der: “Tanrı bizi Sevgili Oğlu’nda kabul etti” (Efesliler 1:6).

Tanrı’nın sizi çocuklarından biri olarak kabul edebilmesi için, İsa’nın sizin günahlarınızı ve reddedilişinizi üstlendiğinin farkına varmalısınız.

Beni sevginle seçtiğin için teşekkür ederim Rab. İsa’nın Tanrı tarafından kabul edilişine ben de sahip olayım diye İsa’nın benim reddedilişimi üstlendiğini ilan ediyorum. Tanrı’nın çocuğu olarak evlat edinildim. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.