365 Günlük Yolculuğumuz

31. Hafta
Giriş
211. Gün
30.07.2019
213. Gün
01.08.2019
214. Gün
02.08.2019
215. Gün
03.08.2019
216. Gün
04.08.2019
217. Gün
05.08.2019

31 TEMMUZ

Tanrı’nın Karşı Konulamaz Sevgisi

Tanrı’nın çocuğu olarak evlat edinildim.

“O [Tanrı] kendi önünde sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi.”(Efesliler 1:4-5)

Yukarıdaki ayette “sevgide” sözcüğünün yerini değiştirebiliriz: “Kendi önünde kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih’te seçti. Sevgide…” Hangi yerleştirmeyi yaparsanız yapın, Tanrı’nın sevgisinin zamanı aştığı gerçeği değişmez. Dünyanın yaratılışından önce Tanrı bizi sevdi, seçti ve belirledi. Kendi Hayatı’nın akışını, O'nunla karşılaşıp sevgisini deneyimleyebilmemiz için düzenledi.

Ezgiler Ezgisi’nde çok sade bir ifade görürüz: “Sevgi ölüm kadar güçlü” (8:6). Ölüm kaçınılmazdır. Ölüm geldiğinde, kimse bundan kaçamaz. Kimse, “Hazır değilim. Seni kabul etmiyorum” diyemez. Kimsenin ölüme direnme gücü yoktur.

Ancak Yeni Antlaşma bizi bir adım daha ileri götürür. İsa öldüğünde ve ölülerden tekrar dirildiğinde, sevginin ölümden daha güçlü olduğunu ispatladı. Evrendeki en karşı konulamaz olumsuz güç, evrendeki en karşı konulamaz olumlu güç (Tanrı’nın sevgisi) tarafından mağlup edildi. Sevgi daima hedeflerine ulaşır; asla durdurulamaz. Engel tanımaz. Gitmek istediği yere ulaşmak için yolunun üzerindeki tüm engelleri aşar.

Tanrı’nın sevgisi şahsidir ve hiç bitmez. Zamanı aşar; karşı konulamaz. Öyleyse kendinizi İsa’nın avucundaki bir inci gibi hayal edin. Kendinize şöyle deyin: “O’nun bana olan sevgisi şahsen ve sonsuzdur. Zamanı aşar. Karşı konulamaz.” O zaman, bunun O’na neye mal olduğunu hatırlayın: Sahip olduğu her şeye. O’na “teşekkür ederim” demek için durun.

Beni sevginle seçtiğin için teşekkür ederim Rab. Dünyanın yaratılışından önce Tanrı’nın beni karşı konulamaz sevgisiyle sevdiğini, seçtiğini ve belirlediğini ilan ediyorum. Tanrı’nın çocuğu olarak evlat edinildim. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.