365 Günlük Yolculuğumuz

31. Hafta
Giriş
211. Gün
30.07.2019
212. Gün
31.07.2019
214. Gün
02.08.2019
215. Gün
03.08.2019
216. Gün
04.08.2019
217. Gün
05.08.2019

1 AĞUSTOS

Dünyanın Silahı

Tanrı’nın çocuğu olarak evlat edinildim.

Şeytan’ın bize karşı ayartmaları benzer bir kalıpta gelir. Önce, Tanrı’nın dedikleri hakkında şüpheyle ayartır: Günahlarımızın bağışlanmış olduğu, Tanrı’nın bizi gerçekten sevdiği, Tanrı’nın çocukları olarak O’nun ailesine kabul edildiğimiz, lanetten kurtulduğumuz ve bereketlere ulaştığımız konularında şüphe yayar. Ama Şeytan’ın taktiklerinde son hamle, bizi doğrudan itaatsizliğe yönlendirme ayartısıdır.

İsa, Şeytan’ı yenmek için yalnızca bir silah kullandı. Rhema, yani Tanrı’nın konuşulan Söz’ü. Her ayartmaya aynı ifadeyle karşı koydu: “Yazılmıştır” (Bknz. Matta 4:4, 7, 10). Bunların her biri Eski Antlaşma’dan yapılan doğrudan alıntılardır. Şeytanın Tanrı Sözü'ne karşı hiçbir savunması yoktur, bu nedenle Söz doğrudan üzerine gelir. Yenilgiyle geri çekilmekten başka seçeneği yoktur.

Tüm bunların içinde, İsa bizim için mükemmel bir örnek oluşturur. O, Kendine ait herhangi bir bilgeliğe veya düşünceye güvenmedi; aksine Tanrı’nın tam olarak bize de vermiş olduğu aynı silahı kullandı: Tanrı’nın Sözü. Güvenliğimiz, İsa’nın örneğini izlememize bağlıdır. Şeytan bizden bin kez daha bilge ve güçlüdür. Kendi doğruluğumuzda bin tane kusura işaret edebilir. Ama tek bir silaha karşı savunması yoktur: İmanla konuşulan Tanrı Söz’ü.

Öyleyse, bizi lanetlerle gölgede bırakılmış bölgeden çıkaran ve Tanrı’nın bereketlerinin güneş ışığını alan bölgeye götüren yol da böyledir. İlk koşulu, çarmıhta gerçekleşen takasa dayanan sarsılmaz imandır. Bu tür bir iman, Tanrı’nın vaatlerini kavrandıkları andan itibaren etkin olarak hesaba katar. Anında, sorgulamayan bir itaat ve sabırlı bir dayanıklılıkla, Mesih'teki yasal haklarımızdan hareketle, onların tam, deneyimsel zevkine geçeriz. Tüm şeytani saldırıları “Ruh’un kılıcıyla” karşılarız: Konuşulan Tanrı Söz’ü (bknz. Efesliler 6:17).

Beni sevginle seçtiğin için teşekkür ederim Rab. Tüm şeytani ayartıları ve saldırıları Tanrı’nın Sözü’yle karşılayacağımı ilan ediyorum. Tanrı’nın çocuğu olarak evlat edinildiğimi ilan ediyorum. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.