365 Günlük Yolculuğumuz

31. Hafta
Giriş
211. Gün
30.07.2019
212. Gün
31.07.2019
213. Gün
01.08.2019
215. Gün
03.08.2019
216. Gün
04.08.2019
217. Gün
05.08.2019

2 AĞUSTOS

Çocuklar ve Ortak Varisler

Tanrı’nın çocuğu olarak evlat edinildim.

Romalılar 8:15-17’de, Pavlus Hristiyanlara, Mesih’e iman ederek sahip olabilecekleri şeyler hakkında yazıyordu.

“Çünkü sizi yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu almadınız, oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, ‘Abba, Baba!’ diye sesleniriz. Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız.”(Romalılar 8:15-17)

Abba, İngilizce’de “Daddy=Babacığım” anlamına gelen Aramice veya İbranice bir sözcüktür. Dolayısıyla burada Baba Tanrı’yla, O’na Babacığım diyecek kadar samimi bir ilişki görüyoruz. Bizzat Tanrı’nın Ruhu bize bunu yapabilme güvencesini ve güvenini verir.

Kutsal Kitap bize Tanrı’nın çocukları olduğumuzu söyler; ama Tanrı’nın Ruhu her birimizin yüreğinde bu gerçeği güçlendirir. Tanrı’nın çocuklarıyız. Ve çocukları olduğumuzda, varisler oluruz. Tanrı’nın varisleri ve Mesih’le ortak varisleri yapıldık. Tabi ki bunun koşulu bellidir: Eğer O’nun acılarına da ortak olmaya istekliysek. Miras’ta ortaksak, acılarda da ortağız. İnciye ulaşmak için çekilen eziyeti ve uğraşı hatırlayın.

Ortak varisler olmanın ne demek olduğunu anlamak önemlidir. Bunun anlamı, her birimizin toplam mirastan küçük paylar alması değildir. Aksine, İsa’nın, Tanrı’nın ilk Oğlu olarak tüm mirasa sahip olması ve bizim tüm mirası onunla paylaşmamızdır. Her birimizin tüm miras üzerinde hakkı vardır ki zaten bu İsa’nın mirasıdır. Tanrı’nın krallığında paylaşmak kanundur. Her birimiz kendi payını kapışmaz, ama Baba Tanrı’nın sahip olduğu her şeyi ve Oğul Mesih’in sahip olduğu her şeyi birlikte paylaşırız.

Beni sevginle seçtiğin için teşekkür ederim Rab. Tanrı’nın çocuğu ve Mesih’le ortak varis olduğumu ilan ediyorum. Tanrı’nın çocuğu olarak evlat edinildim. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.