365 Günlük Yolculuğumuz

31. Hafta
Giriş
211. Gün
30.07.2019
212. Gün
31.07.2019
213. Gün
01.08.2019
214. Gün
02.08.2019
216. Gün
04.08.2019
217. Gün
05.08.2019

3 AĞUSTOS

Baba’nın Sevgisi

Tanrı’nın çocuğu olarak evlat edinildim.

Tanrı’nın ailesi en iyi ailedir. Kendi aileniz sizinle ilgilenmemiş olsa dahi, Tanrı’nın sizi istediğini aklınızdan çıkarmayın. Kabul edildiniz; lütuf buldunuz; O’nun özel sevgisinin ve şefkatinin nesnesi oldunuz. Yaptığı her şey sizin etrafınızda dönüyor.

Pavlus, pek de birinci sınıf Hristiyanlar olmayan Korintliler’e şöyle dedi: “Bütün bunlar sizin yararınızadır” (2. Korintliler 4:15). Tanrı ne yaparsa bizim için yapar. Bu gerçeğin farkına vardığınızda böbürlenmeyin. Onun yerine alçakgönüllü olun. Tanrı’nın lütfunu anladığınızda kibre yer kalmaz. İsa’nın çarmıha gerilmeden önce ettiği duanın, hem takipçileri hem de daha sonra O’nu takip edecekler için olması kayda değerdir (bknz. Yuhanna 17:20). Bu dua, Tanrı’yla Babamız olarak sahip olduğumuz ilişkiyle ilgilidir ve şöyle biter: “Adil Baba, dünya seni tanımıyor, ama ben seni tanıyorum. Bunlar da beni senin gönderdiğini biliyorlar. Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim” (Yuhanna 17:25-26).

İsa, Tanrı’yı bize Baba olarak bildirdi. Yahudiler Tanrı’yı on dört yüzyıldır Yahve olarak bilmişlerdi, ama O’nu Baba olarak tanıtabilecek tek Şahıs, Oğlu’ydu. İsa bu duasında tam altı kez öğrencileri için Tanrı’ya Baba olarak hitap etti (bknz. 1, 5, 11, 21, 24, 25. ayetler).

İsa dua ettiğinde, “Senin adını onlara bildirdim ve bildirmeye devam edeceğim” (26. ayet), Tanrı’yı Baba olarak vahyetmeye devam edeceğini söylüyordu. Böylece bu vahyin aamacına geliriz: “Bana beslediğin sevgi onlarda olsun, ben de onlarda olayım diye” (Yuhanna 17:26). Tanrı, İsa’ya beslediği sevginin aynısını bize de besler. Tanrı için, bizzat İsa kadar değerliyiz. Ayrıca, bunun başka bir yönü de var. İsa içimizde olduğundan, Tanrı’yı, İsa’nın O’nu sevdiği gibi sevebiliriz.

Beni sevginle seçtiğin için teşekkür ederim Rab. Tanrı’nın, Babam’ın beni İsa’yı sevdiği gibi sevdiğini, benim de Tanrı’yı, İsa’nın O’nu sevdiği gibi sevdiğimi ilan ediyorum. Tanrı’nın çocuğu olarak evlat edinildim. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.