365 Günlük Yolculuğumuz

31. Hafta
Giriş
211. Gün
30.07.2019
212. Gün
31.07.2019
213. Gün
01.08.2019
214. Gün
02.08.2019
215. Gün
03.08.2019
217. Gün
05.08.2019

4 AĞUSTOS

Olgunluk Mevkisi

Tanrı’nın çocuğu olarak evlat edinildim.

Tanrı’nın bizim için amacı sürekli çocuklar olarak kalmamız değildir. Büyüyüp olgun oğullar olmamız için Tanrı’nın bir planı var. Ama bu da Kutsal Ruh’a bağımlı olmamızla ilgilidir. Kutsal Ruh olmadan büyüyemeyiz, olgunlaşamayız. Pavlus’un Romalılar 8:14’te söylediği gibi: “Tanrı'nın Ruhu'yla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır.”

Bu ayetteki “oğullar” sözcüğü, diğer metinlerdeki “çocuklar” sözcüğüyle aynı anlamda değildir. Burada, kendi hayatını kontrol edebilen, nasıl davranacağını bilen ve yetkisi olan sorumluluk sahibi olgun bir oğul kastedilir.

Peki, bu olgunluk mevkisine nasıl ulaşacağız? Pavlus şöyle dedi: “Tanrı'nın Ruhu'yla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır.” Bu, Tanrı’nın ailesinin bir üyesi olarak, Ruh’un hayatlarımızda yaptığı ikinci büyük hizmettir: Bizi olgunlaştırmak. Ancak bu yalnızca tek bir süreçle mümkündür: Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilmek. Olgunluğa ulaşmanın başka bir yolu yoktur. Ve “yönetilmek” sürekli bir eylemdir. Her gün, her saat, her durumda sürekli olarak Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilmeliyiz. Tanrı’nın olgun oğulları olarak yaşamanın tek yolu budur.

Günümüzde kilisede yaşanan trajedi, Tanrı’nın Ruhu’yla yeniden doğmuş olan sayısız Hristiyan’ın, Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilmeyi bir türlü öğrenememesidir. Bunun sonucunda asla olgunluğa ulaşamazlar. Bir anlamda ruhsal olarak hep çocuk olarak kalırlar. Bunun nedeni, olgunlaştırma süreci için gerekli olan sağlayışın orada olmaması değildir, ama insanların bu sağlayıştan nasıl yararlanacaklarını anlamamış olmalarıdır. Sağlayış, Kutsal Ruh’la yönetilmektir.

Beni sevginle seçtiğin için teşekkür ederim Rab. Tanrı’nın Ruhu’yla yönetilme süreciyle olgunlaşacağımı ilan ediyorum. Tanrı’nın çocuğu olarak evlat edinildim. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.