365 Günlük Yolculuğumuz

49. Hafta
Giriş
337. Gün
03.12.2019
339. Gün
05.12.2019
340. Gün
06.12.2019
341. Gün
07.12.2019
342. Gün
08.12.2019
343. Gün
09.12.2019

4 ARALIK

Doğru Zihinsel Tutum

Yarışı sabırla koşalım.

Yarışı başarıyla koşmak için gerekli olan koşullardan biri, doğru zihinsel tutumdur. Bu gerçeğin bir örneğini, İsa Mesih için ilişkisi hakkında konuşurken Pavlus’un sözlerinde görürüz: “Ölümünde O'nunla özdeşleşerek O'nu tanımak, dirilişinin gücünü ve acılarına ortak olmanın ne demek olduğunu bilmek ve böylece ne yapıp yapıp ölümden dirilişe erişmek istiyorum” (Filipililer 3:10-11).

Pavlus’un belli bir hedefi vardı. Amaçsızca koşmuyordu (bknz. 1. Korintliler 9:26). Önünde bir amacı vardı. Hedefin ne olduğunu biliyordu ve bu onun zihinsel tutumunu belirliyordu. Sözlerine şöyle devam etti: “Bunlara şimdiden kavuştuğumu ya da yetkinliğe eriştiğimi söylemiyorum. Ama Mesih İsa'nın beni kazanmakla benim için öngördüğü ödülü kazanmak için koşuyorum” (12. ayet). Pavlus’un görüşü, Mesih’in onu bir amaç için kazanmış olduğuydu ve Pavlus bu amacı gerçekleştirmek için bu amaca bağlı olmalıydı. Mesih’in amacı kendi amacı haline dönüşmeliydi.

“Kardeşler, kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum: Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak, Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum.”(13-14. ayetler)

Birçok çeviride, “hedefe doğru koşmak” ifadesi 12. ve 14. ayetlerde birer kez geçer. Pavlus’la paylaşmamız gereken zihinsel tutum bu olmalıdır: “İleriye doğru koşuyorum. Bir hedefim var. Henüz ulaşmadım ama nereye doğru gittiğimi biliyorum.” Pavlus bu ifadeyi son kullandığı yerde şöyle diyordu: “Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum.” Yarışı başarıyla tamamlayanlar için bir ödül vardır. Hedefi aklımızdan çıkarmayalım, çünkü Tanrı’nın belirlediği ödülü kaybetmek istemeyiz.

“Hedefe doğru koşmama” yardım ettiğin için teşekkür ederim Rab. Hedefi aklımdan çıkarmayarak doğru zihinsel tutumu sürdürdüğümü ilan ediyorum. Yarışı sabırla koşacağım. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.