Yoel

GİRİŞ
Peygamber Yoel korkunç bir çekirge belasından ve İsrail'deki kuraklıktan söz etmektedir. Bu olayları Rab'bin gününün –adil iradesine karşı olanları cezalandıracağı zamanın– belirtisi olarak görmektedir. Rab'bin halkını eski haline döndürmek, kutsamak için verdiği sözü, tövbe etmeleri için yaptığı çağrıyı halka iletmektedir. Önemli bir nokta da Tanrı'nın Ruhu'nu kadın erkek, genç yaşlı herkese göndereceğine ilişkin verdiği sözdür.
Ana Hatlar:
1:1-2:17 Çekirge belası
2:18-27 Halkını eski gönencine kavuşturmak için Rab'bin verdiği söz
2:28-3:21 Rab'bin günü
1
1 RAB'bin Petuel oğlu Yoel'e bildirdikleri.
Çekirgelerin Saldırısı
2 Ey yaşlılar, dinleyin,
Ülkede yaşayan herkes, kulak verin:
Sizin zamanınızda ya da atalarınızın zamanında
Hiç böyle bir şey oldu mu?
3 Bunu çocuklarınıza anlatın;
Çocuklarınız kendi çocuklarına,
Onların çocukları da bir sonraki kuşağa anlatsınlar.
4 Genç çekirgeden artakalan ürünü olgunlaşmış çekirge yedi,
Ondan artakalanı yumurtadan yeni çıkan çekirge yedi;
Ondan artakalanı da yavru çekirgeler yedi.

5 Ey sarhoşlar, ayılın ve ağlayın.
Ey şarap düşkünleri, tatlı şarap için ağıt yakın.
Çünkü şarabınızı ağzınızdan kaptılar.
6 Güçlü ve sayılamayacak kadar büyük bir çekirge ordusu saldırdı ülkeme.
Aslan dişine benzer,
Dişi aslanın kesici dişlerine benzer dişleri var.
7 Asmalarımı harap ettiler,
İncir ağaçlarımı mahvettiler,
Kabuklarını soyup yere attılar.
Soyulan dallar bembeyaz.

8 Sözlüsünü yitirip çul kuşanan bir genç kız gibi yas tutun.
9 RAB'bin Tapınağı'na götürülecek
Tahıl ve şarap sunusu yok artık.
RAB'be hizmet eden *kâhinler yas tutuyorlar.
10 Tarlalar harap oldu, toprak acılı.
Çünkü tahıl mahvoldu,
Yeni şarap tükendi, zeytinyağı kesildi.
11 Arpa, buğday için dövünün, ey ırgatlar,
Ağıt yakın, ey bağcılar,
Çünkü tarlaların ürünü yok oldu.
12 Asmalar kurudu, incir ağaçları soldu;
Nar, hurma, elma, bütün meyve ağaçları kurudu.
İnsanoğlunun sevinci yok oldu.
Tövbeye Çağrı
13 Ey kâhinler, çul kuşanıp yas tutun.
Ey sunakta hizmet edenler, ağıt yakın,
Ey Tanrım'ın hizmetkârları, tapınağa gelin,
Çul içinde geceleyin.
Çünkü Tanrınız'ın Tapınağı için
Tahıl ve şarap sunusu kalmadı.
14 *Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın;
Yaşlıları ve ülkede yaşayanların tümünü
Tanrınız RAB'bin Tapınağı'na toplayıp RAB'be yakarın.

15 Eyvahlar olsun! Çünkü RAB'bin günü yakındır.
Her Şeye Gücü Yeten'in göndereceği yıkım gibi geliyor o gün.
16 Yiyeceğimiz gözümüzün önünde yok edildi.
Tanrımız'ın Tapınağı'nda sevinç ve coşku sona erdi.
17 Tohumlar keseklerin altında çürüdü,
Tahıl yok oldu,
Ambarlar boş kaldı, depolar yıkıldı.
18 Hayvanlar nasıl da inliyor!
Sığır sürüleri çaresiz.
Çünkü otlaklar kurudu.
Koyun sürüleri perişan oldu.
19 Ya RAB, sana yakarıyorum.
Çünkü ateş otlakları yok etti,
Bütün ağaçları kavurdu.
20 Yabanıl hayvanlar bile sana sesleniyor.
Çünkü akarsular kurudu,
Ateş otlakları yok etti.
2
Çekirge Ordusu
1 Siyon'da boru çalın,
Kutsal dağımda boru sesiyle halkı uyarın.
Ülkede yaşayan herkes korkudan titresin.
Çünkü RAB'bin günü çok yaklaştı, geliyor.
2 Zifiri karanlık bir gün olacak,
Bulutlu, koyu karanlık bir gün.
Dağların üzerine çöken karanlık gibi
Kalabalık ve güçlü bir çekirge ordusu geliyor.
Böylesi hiçbir zaman görülmedi,
Kuşaklar boyu da görülmeyecek.
3 Önlerini ateş kavuruyor,
Artları alev alev.
Önlerinde Aden bahçesi gibi uzanan topraklar
Artlarında ıssız çöllere dönüyor.
Hiçbir şey onlardan kurtulamıyor.

4 Atlara benziyorlar,
Savaş atları gibi koşuyorlar.
5 Savaş arabalarının, anızı yiyip bitiren alevlerin
Çıkardığı gürültüye benzer bir sesle,
Savaşa hazırlanmış güçlü bir ordu gibi
Sıçraya sıçraya dağları aşıyorlar.
6 Uluslar onların karşısında dehşete düşüyor;
Herkesin beti benzi soluyor.
7 Yiğitler gibi saldırıyorlar,
Askerler gibi surları aşıyorlar.
Dosdoğru ilerliyorlar,
Yollarından sapmadan.
8 İtişip kakışmadan,
Her biri kendi yolundan yürüyor.
Savunma hatlarını yarıp geçiyorlar,
Sırayı bozmadan.
9 Kente doğru koşuşuyor,
Surların üzerinden aşıyorlar.
Evlere tırmanıyor ve hırsız gibi
Pencerelerden içeri süzülüyorlar.

10 Yeryüzü önlerinde sarsılıyor,
Gökyüzü titriyor;
Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.
11 RAB ordusunun başında gürlüyor.
Sayısızdır O'nun orduları
Ve buyruğuna uyan güçlüdür.
RAB'bin o büyük günü ne korkunçtur!
O güne kim dayanabilir?
Rab'be Dönün
12 RAB diyor ki,
“Şimdi *oruç tutarak, ağlayıp yas tutarak
Bütün yüreğinizle bana dönün.
13 Giysilerinizi değil,
Yüreklerinizi paralayın
Ve Tanrınız RAB'be dönün.
Çünkü RAB lütfeder, acır,
Tez öfkelenmez, sevgisi engindir,
Cezalandırmaktan vazgeçer.
14 Kim bilir, belki size acır da kararından döner.
Ardında bereket bırakır.
O zaman O'na tahıl ve şarap sunuları sunarsınız.

15 “Siyon'da boru çalın,
Oruç için gün belirleyin, özel bir toplantı yapın.
16 Halkı toplayın, topluluğu kutsal kılın,
Yaşlıları bir araya getirin.
Çocukları, hatta emzikte olanları toplayın.
Güvey odasından, gelin gerdeğinden çıkıp gelsin.
17 Kâhinler, RAB'bin hizmetkârları,
Tapınağın girişiyle sunak arasında ağlaşıp,
‘Ya RAB, halkını esirge’ diye yalvarsınlar.
‘Mirasın olan halkının aşağılanmasına izin verme,
Uluslar onunla alay etmesin.
Halklar arasında neden,
Onların Tanrısı nerede? densin?’ ”
Rab'bin Yanıtı
18 O zaman RAB halkına acıyıp ülkesini esirgeyecek.
19 Halkına şöyle yanıt verecek:
“Bakın, size tahıl, yeni şarap
Ve zeytinyağı vereceğim,
Bunlara doyacaksınız.
Artık ulusların sizi aşağılamasına izin vermeyeceğim.
20 Kuzeyden gelen çekirge ordusunu sizden uzaklaştıracağım,
Kurak ve ıssız bir ülkeye süreceğim.
Önden gidenleri Lut Gölü'ne,
Arkadan gelenleri Akdeniz'e süreceğim.
Leşleri kokacak,
Kokuları göklere yükselecek.
Çünkü korkunç şeyler yaptılar.

21 “Ey toprak, korkma, sevinçle coş!
Çünkü RAB büyük işler yaptı.
22 Ey kır hayvanları, korkmayın!
Çünkü otlaklar yeşeriyor.
Ağaçlar meyvelerini yükleniyor,
İncir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor.
23 Ey Siyon halkı,
Tanrınız RAB'de sevinç bulun, coşun.
İlk yağmuru size tam ölçüsüyle veriyor;
Daha önce olduğu gibi,
İlk ve son yağmurları yağdırıyor.
24 Harman yeri tahılla dolacak.
Şarap ve zeytinyağı tekneleri taşacak.
25 Üzerinize gönderdiğim büyük çekirge ordusunun,
Olgunlaşmış ve yumurtadan yeni çıkmış çekirgenin,
Yavrunun ve genç çekirgenin
Size kaybettirdiği yılları geri vereceğim.
26 Bol bol yiyip doyacak
Ve sizin için harikalar yaratan
Tanrınız RAB'bin adını öveceksiniz.
Halkım bir daha utandırılmayacak.
27 Bileceksiniz ki, İsrail halkının arasındayım,
Tanrınız RAB benim, başka biri yok.
Halkım bir daha utandırılmayacak.”
Rab'bin Günü
28 “Ondan sonra bütün insanların üzerine
Ruhum'u dökeceğim.
Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.
Yaşlılarınız düşler,
Gençleriniz görümler görecek.
29 O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhum'u dökeceğim.
30 Göklerde ve yeryüzünde,
Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim.
31 RAB'bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce
Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek.
32 O zaman RAB'bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.
RAB'bin dediği gibi,
Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de kurtulup
Sağ kalanlar arasında
RAB'bin çağıracağı kimseler olacak.”
3
Uluslar Yargılanacak
1 “O günler Yahuda ve Yeruşalim halkını
Sürgünden geri getirdiğimde,
2 Bütün ulusları toplayıp
Yehoşafat Vadisi'ne indireceğim.
Mirasım olan İsrail halkını
Uluslar arasına dağıttıkları ve ülkemi bölüştükleri için
Onları orada yargılayacağım.
3 Çünkü halkım için kura çektiler,
Erkek çocukları fahişelere ücret olarak verdiler.
İçtikleri şaraba karşılık kızları sattılar.
4 Ey Sur, Sayda ve bütün Filist halkı,
Bana yapmak istediğiniz nedir?
Neye karşılık vermeye çalışıyorsunuz?
Eğer karşılık verirseniz,
Karşılığını çarçabuk ödetirim size.
5 Altınımı, gümüşümü alıp
Değerli eşyalarımı tapınaklarınıza götürdünüz.
6 Yahuda ve Yeruşalim halkını
Topraklarından uzaklaştırmak için Grekler'e sattınız.
7 Göreceksiniz, onları, sattığınız yerde
Harekete geçireceğim.
Onlara yaptığınızı kendi başınıza getireceğim.
8 Oğullarınızı, kızlarınızı
Yahuda halkına sattıracağım.
Onları uzak bir ulusa, Sabalılar'a satacaklar.”
RAB böyle diyor.

9 “Uluslar arasında şunu duyurun:
Savaşa hazırlanın, yiğitlerinizi harekete geçirin.
Bütün savaşçılarınız toplanıp saldırıya geçsin.
10 Saban demirlerinizi
Çekiçle dövüp kılıç yapın,
Bağcı bıçaklarınızı mızrak yapın.
Güçsüz olan ‘Güçlüyüm’ desin.
11 Ey çevredeki uluslar,
Tez gelin, bir araya toplanın.
Ya RAB, yiğitlerini oraya indir.
12 Uluslar harekete geçip
Yehoşafat Vadisi'nde toplansınlar.
Çünkü çevredeki bütün ulusları
Yargılamak için orada olacağım.
13 Salın orakları, ekinler olgunlaştı.
Gelin, üzümleri çiğneyin,
Sıkma çukuru üzümle dolu, şarap tekneleri taşıyor.
Ulusların kötülükleri bu denli çoktur.”
14 Kalabalıklar,
Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar...
Yargı vadisinde RAB'bin günü yaklaştı.
15 Güneş ve ay kararıyor,
Yıldızların parıltısı görünmez oluyor.
16 RAB Siyon'dan kükreyecek,
Yeruşalim'den gürleyecek.
Gök ve yer sarsılacak.
Ama RAB kendi halkı için sığınak,
İsrailliler için kale olacak.
Rab Halkını Kutsayacak
17 “O zaman bileceksiniz ki,
Siyon'da, kutsal dağımda oturan Tanrınız RAB benim.
Yeruşalim kutsal olacak;
Yabancılar bir daha orayı ele geçiremeyecek.

18 “O gün dağlardan
Tatlı şarap damlayacak;
Tepelerde süt,
Yahuda derelerinde su akacak.
RAB'bin Tapınağı'ndan çıkan bir pınar
Şittim Vadisi'ni sulayacak.

19 “Ama Mısır viraneye,
Edom ıssız çöle dönecek.
Çünkü Yahudalılar'ın ülkesine saldırıp
Suçsuz insanların kanını döktüler.
20 Oysa Yahuda sonsuza dek yaşayacak.
Yeruşalim kuşaktan kuşağa sürecek.
21 Akan kanların öcünü alacağım,
Suçluyu cezasız bırakmayacağım.”

RAB Siyon'da oturur.