365 Günlük Yolculuğumuz

21. Hafta
Giriş
141. Gün
21.05.2019
143. Gün
23.05.2019
144. Gün
24.05.2019
145. Gün
25.05.2019
146. Gün
26.05.2019
147. Gün
27.05.2019

22 MAYIS

Reddedilmenin Çözümü

İsa Baba’da sahip olduğu kabule biz de kavuşalım diye bizim reddedilmemize katlandı.

Reddedilmenin birinci derecede sonucunun, sevgiyi almakta ve iletmekte yetersizlik olduğunu düşünüyorum. Hiç birimiz önce sevgiyi almadan onu başkasına iletemeyiz. Bu konu Yeni Antlaşma’da Yuhanna tarafından açığa kavuşturuldu: “Bizse seviyoruz, çünkü önce O [Tanrı] bizi sevdi” (1.Yuh. 4:19). Hiç kimsenin önce sevilmeden başkasını sevebileceğine inanmıyorum. Bu nedenle, hiç sevilmemiş bir insan sevgiyi aktaramaz.

Reddedilmenin ikinci derecedeki sonuçları, insanların reddedilmeye yaygın olarak tepki gösterdikleri üç ana yoldur: Birincisi, pes eden insan; ikincisi uzak duran insan; üçüncüsü karşı koyan insan. Reddedilmeye verilen bu üç tepki şeklinin ortak bir noktası vardır: Her biri özünde savunma amaçlıdır, yüreği gizleme yöntemini kullanır. Hiçbiri olumlu bir çözüm getirmez. Ancak Tanrı’nın olumlu bir çözümü vardır.

Yeşaya 61:1’de, İsa Mesih’in gelişiyle yerine gelen bir vaat görürüz: “Egemen RAB'bin Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için mesh etti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını… RAB beni gönderdi.”

Bu vaat gerçekleştiğinde, Tanrı reddedilmenin çözümünü sağladı. Bu çözüm bize İsa ve çarmıh aracılığıyla gelir. Yaratılıştan bile önce Tanrı’nın sonsuz amacı, O’nun çocukları, oğulları ve kızları olmamızdır. Kabulü gerçekten önemli olan Biri tarafından kabul edilme yolumuzu açtı.

Çarmıhta gerçekleştirdiğin iş için teşekkür ederim İsa. Reddedilmenin sonuçlarından dışarı çıktığımı ve bunun yerine Tanrı’nın bana İsa Mesih’te sağladığı çözümü aldığımı ilan ediyorum. İsa Baba’da sahip olduğu kabule ben de kavuşayım diye benim reddedilmeme katlandı. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.