365 Günlük Yolculuğumuz

21. Hafta
Giriş
141. Gün
21.05.2019
142. Gün
22.05.2019
143. Gün
23.05.2019
144. Gün
24.05.2019
146. Gün
26.05.2019
147. Gün
27.05.2019

25 MAYIS

Kabul Edilmenin Aşamaları

İsa Baba’da sahip olduğu kabule biz de kavuşalım diye bizim reddedilmemize katlandı.

Tanrı’nın kabulünü yaşayabilmeniz için dört adım atmanız gerekir. İlki, sizi dışlayan veya bir şekilde zarar veren herkesi bağışlamaktır. İsa’nın bize buyurduğu gibi: “Kalkıp dua ettiğiniz zaman, birine karşı bir şikâyetiniz varsa onu bağışlayın ki, göklerdeki Babanız da sizin suçlarınızı bağışlasın” (Mar. 11:25).

Bu ifade geniş kapsamlıdır: Birisine karşı gücenmişseniz bağışlayın ve o zaman Tanrı da sizi bağışlayacaktır. Ama başkalarını bağışlamazsanız, Tanrı da sizi bağışlamayacaktır. Bu gerçek, genellikle reddedilme sorununa sebebiyet veren ebeveynlerimizle olan ilişkimiz için de geçerlidir. İnsanlar ebeveynlerini onurlandırmanın kutsal bir zorunluluk olduğunu fark ettiklerinde hayatlar değişti. Efesliler 6:2 şöyle der: “İyilik bulmak, yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göstereceksin. Vaat içeren ilk buyruk budur.” Bu, onların yanlışlarını görmezden geleceğiniz anlamına gelmez, ama onları bağışlamalı ve yapabileceğiniz en kapsamlı şekilde onları onurlandırmaya kararlı olmalısınız. Ebeveynleriyle yanlış bir ilişkisi olup da, gerçekten kutsanmış ve refah içinde yaşayan birini tanımadım. İkincisi, reddedilmenin olumsuz sonuçlarını bir kenara bırakmalısınız: Acılık, gücenme, nefret, isyan. Bu tutumlar zehirlidir; tüm hayatınıza bulaşır. Derin duygusal sorunlara ve pek muhtemel fiziksel sorunlara da yol açarlar. Bu düşünceleri pohpohlamayı göze alamazsınız.

İradenizin kesin kararıyla, onları sizden uzaklaştırın. İnanarak şunu söyleyin: “Acılığı, gücenikliği, nefreti ve isyanı bir kenara bırakıyorum.” Alkol bağımlılığından iyileşen kimselere genellikle şu söylenir: “Güceniklik (veya nefret) artık sana bedelini karşılayamayacağın kadar lüks.” Bu doğrudur. Hiç birimiz bunu göze alamayız. Etkileri zehirlidir.

Çarmıhta gerçekleştirdiğin iş için teşekkür ederim İsa. Beni reddeden herkesi bağışlıyorum ve acılığı, gücenmeyi, nefreti ve isyanı bir kenara bırakıyorum. İsa’nın Baba’da sahip olduğu kabule ben de kavuşayım diye benim reddedilmeme katlandığını ilan ediyorum. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.