365 Günlük Yolculuğumuz

22. Hafta
Giriş
148. Gün
28.05.2019
149. Gün
29.05.2019
151. Gün
31.05.2019
152. Gün
01.06.2019
153. Gün
02.06.2019
154. Gün
03.06.2019

30 MAYIS

Tanrı’yla Sonsuzluk

İsa, biz Baba’yla ebediyen birleşebilelim diye ölümle dışarı atıldı. Amin.

Mesih’te sahip olduğumuz yaşamın üçüncü yönü, İsa’nın işinin sonsuzlukta tamamlanmasıdır. Bu, cehennemde sürgün olarak değil, Tanrı’nın huzurunda geçirilen bir sonsuzluktur.

“Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız.”Selanikliler 4:16-17)

Kurtuluşun tamamlanması, Tanrı’nın huzurundaki sonsuzluktur. Vahiy kitabının son iki bölümü, Tanrı’nın huzurunda geçireceğimiz sonsuzluğu tanımlar:

“Bundan sonra yeni bir gökle yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi.”(Vahiy 21:1-2)

Yeni Yeruşalim’in gökten inen kilise olduğuna inanıyorum. Ve bu Tanrı’nın kalıcı olarak yaşayacağı yerdir. Tanrı’nın kilisedeki yüce amaçlarından biri, sürekli ve kalıcı olarak yaşayabileceği bir yere sahip olmasıdır. 3. ayet şöyle der: “Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: ‘İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak.’”

Çarmıhın üzerinde gerçekleştirdiğin iş için teşekkür ederim İsa. Sonsuzluğu sürgünde değil, Tanrı’nın huzurunda geçireceğimi ilan ediyorum. Çünkü İsa, ben Baba’yla ebediyen birleşebileyim diye ölümle dışarı atıldı. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.