365 Günlük Yolculuğumuz

22. Hafta
Giriş
148. Gün
28.05.2019
149. Gün
29.05.2019
150. Gün
30.05.2019
152. Gün
01.06.2019
153. Gün
02.06.2019
154. Gün
03.06.2019

31 MAYIS

Mesih’le Birlik

İsa, biz Baba’yla ebediyen birleşebilelim diye ölümle dışarı atıldı.

“Rab'le birleşen kişiyse O'nunla tek ruh olur.”Korintliler 6:17)

Burada “birleşen” sözcüğünün zaman kipi, geçmiş zaman değil, devam eden şimdiki zamandır. Başka bir deyişle: “Sürekli olarak Rab’be yaklaşan, O’nunla birlikte olandır.” Tanrı’yla ruhsal olarak bir olmak, bir erkekle kadının fiziksel olarak bir olmalarıyla paralellik taşır. Bunu Kutsal Kitap söyler. Bu birliktelik o kadar gerçek ve samimidir ki, imanlı Tanrı’yla bir olmak için O’na yaklaşabilir.

İsa’nın Baba’yla bir olması gibi, imanlılar da Oğul’la bir olabilir. “Rab'le birleşen kişiyse O'nunla tek ruh olur.” Bunun geçmişte yaşanan bir defalık bir olay olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bu şimdi devam eden bir süreçtir: “Sürekli olarak Rab’be yaklaşan kişi.” İsa, Baba’yla sürekli bir birlik içinde yaşadı. Bu birlik bozulmuş olsaydı ki çarmıha kadar hiç olmadı, İsa yaşamı kaybedecekti. Ve siz ve ben, inananlar olarak, sadece Oğul İsa Mesih ile sürekli birliktelik içinde yaşadığımız sürece yaşarız. Onunla birleşmiş olarak yaşayarak, tek ruh oluyoruz.

İnsan ruhunun öncelikli etkinliği Tanrı’yla birleşmektir. İnsanın Tanrı’yla doğrudan birleşebileceği tek parçası, insanın ruhudur. Ruhlarımızla sahip olduğumuz büyük ayrıcalık, Tanrı’yla bir olmak ve O’nunla birlikte yaşamaktır.

Mesih Baba’yla bir olduğu gibi, imanlı da Mesih’le birlik içinde yaşamalıdır. Yaşamımız her an Mesih’le bir olmaya bağlıdır. Bugün için asla dünkü deneyiminize güvenmeyin.

Çarmıhın üzerinde gerçekleştirdiğin iş için teşekkür ederim İsa. Mesih’le birleşerek yaşadığımı ve O’nunla tek ruh olduğumu ilan ediyorum. İsa, ben Baba’yla ebediyen birleşebileyim diye ölümle dışarı atıldı. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.