365 Günlük Yolculuğumuz

22. Hafta
Giriş
148. Gün
28.05.2019
149. Gün
29.05.2019
150. Gün
30.05.2019
151. Gün
31.05.2019
153. Gün
02.06.2019
154. Gün
03.06.2019

1 HAZİRAN

Yaratıcı ile Paydaşlık

İsa, biz Baba’yla ebediyen birleşebilelim diye ölümle dışarı atıldı.

Birinci Selanikliler 5:23’de İsa şöyle dua etti: “Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun.” Pavlus burada insan kişiliğinin tamamını oluşturan üç unsuru bir araya getirip, en yüksekten en aşağıya doğru sıralar: İlkin, ruh; ikinci can; üçüncü olarak beden.

Ruh, insan kişiliğinin yaratılışta insana doğrudan Tanrı tarafından üflenen parçasıdır. Bu nedenle doğrudan Yaratıcı’yla bir ve paydaş olma kapasitesi vardır. 1. Korintliler 6:17’de Pavlus şöyle dedi: “Rab'le birleşen kişiyse O'nunla tek ruh olur.” “O’nunla tek can olur” demek doğru olmazdı. Sadece insan ruhunun doğrudan Tanrı’yla bir olma yeteneği vardır. Yaratılışın orijinal düzeninde insanın ruhu yukarı doğru Tanrı'ya, Yaratıcısı’na ve aşağı doğru kendi canına bağlıdır. Tanrı doğrudan insanın ruhuyla ve insanın ruhu vasıtasıyla insanın canıyla iletişim kurmuştur. İnsanın ruhu ve canı birlikte, kendilerini insanın bedeniyle ifade etmiştir.

Size ruh, can ve bedenin işlevsel olarak basit ama yararlı üç tanımını vereyim. Ruh, Tanrı farkındalığıdır. Can kendi farkındalığımızdır. Beden dünya farkındalığımızdır. Ruhumuz aracılığıyla Tanrı’nın bilincine varırız. Canlarımızda kendi bilincimize varırız. Ve bedenlerimiz ve bedenimizin duyuları aracılığıyla çevremizdeki dünyayla ilişki kurarız.

İnsanın ruhu Tanrı’yla birliğe geri döndürüldüğünde, bir lamba olmak için tekrar kıvılcım alır. Kutsal Ruh içeri gelir ve o lambayı doldurarak insanın tüm iç varlığına ışık saçar (Bknz. Özdeyişler 20:27).

Çarmıhta gerçekleştirdiğin iş için teşekkür ederim İsa. Yaratıcımla doğrudan birliğe ve paydaşlığa sahip olduğumu ilan ediyorum. Çünkü İsa, ben Baba’yla ebediyen birleşebileyim diye ölümle dışarı atıldı. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.