365 Günlük Yolculuğumuz

22. Hafta
Giriş
148. Gün
28.05.2019
149. Gün
29.05.2019
150. Gün
30.05.2019
151. Gün
31.05.2019
152. Gün
01.06.2019
153. Gün
02.06.2019

3 HAZİRAN

İbadet: Mükemmellik

İsa, biz Baba’yla ebediyen birleşebilelim diye ölümle dışarı atıldı.

Yuhanna 4:23-24’te İsa, Baba’nın Kendisine ruhta ve gerçekte tapınanları aradığını söyledi. Tapınmak ruhun işlevidir. Bizi Rab'be tek ruh olarak birleştiren eylem nedir? İbadet. İbadetin, insanoğlunun gerçekleştirebileceği en yüksek etkinlik olmasının nedeni budur.

Tapınarak Rab’le birleştiğimizde, Tanrı’nın gerçekleştirmek istediği şeyleri gerçekleştirmeye başlarız. İbadet, Hristiyan hayatına bir şekilde eklenmiş bir eylem değildir. Sonradan akla gelen bir düşünceyle hizmetlerimize eklenmiş bir şey değildir. İbadet doruk noktasıdır, onaylanmadır. Kimseyi incitmeden söylemeye çalışırsam, ibadet Rab’le evliliğimizi tamamına erdirerek mükemmel hale getirir. Biz O’nunla tek ruhta birleştirir. Evlilik birliği daima üreme amacını taşır. Bu ürettiğimiz bir zamandır; bu ruhsal meyve ürettiğimiz bir zamandır. “Ruhsal meyve” derken, Galatyalılar 5:22-23’te sıralanan Ruh’un ürünlerinden bahsediyorum: “Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, özdenetim.

Bu metinde listelenen meyveleri üreten insanlar, yasayla yönetilmek zorunda değildir. Yasanın altında değildirler. Yasanın altında bulunan benliklerinin doğasıyla evliliklerinden kurtulmuşlardır. Dirilmiş olan Mesih’le, Kutsal Ruh aracılığıyla evlenmek ve bu evlilik birliğine yaraşır meyveler vermek için özgürdürler. Hristiyanca yaşamın anahtarı çaba değil, birliktir.

Çarmıhta gerçekleştirdiğin iş için teşekkür ederim İsa. Rab’be tapınırken O’nunla tek ruh olduğumu ilan ediyorum. İsa, ben Baba’yla ebediyen birleşebileyim diye ölümle dışarı atıldı. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.