365 Günlük Yolculuğumuz

49. Hafta
Giriş
338. Gün
04.12.2019
339. Gün
05.12.2019
340. Gün
06.12.2019
341. Gün
07.12.2019
342. Gün
08.12.2019
343. Gün
09.12.2019

3 ARALIK

Yarışta Başarı

Yarışı sabırla koşalım.

İbraniler kitabındaki dokuzuncu “yapalım, edelim” ifadesi, 12. bölümün ilk ayetinde bulunur:

“İşte çevremizi bu denli büyük bir tanıklar bulutu sardığına göre, biz de her yükü ve bizi kolayca kuşatan günahı üzerimizden sıyırıp atalım ve önümüze konan yarışı sabırla koşalım.”(İbraniler 12.1)

Aslında bu ayette iki tane “yapalım, edelim” ifadesine rastlanır ve bu birçok dile çevrilirken rastlanan bir durumdur. Ama orijinal Grekçe’de, “üzerimizden sıyırıp atalım” ifadesi “yapalım, edelim” formunda değildir. Ortaç formundadır ve şöyle okunabilir: “…üzerimizden sıyırıp atarak, yarışı sabırla koşalım.” Yani yukarıdaki ayetteki gerçek “yapalım, edelim” vurgusu, bizim de odaklanacağımız şekilde şuradadır: “Önümüze konan yarışı sabırla koşalım.”

Burada ve Yeni Antlaşma’da her yerde, Hristiyan hayatı yarışla karşılaştırılır. Bu benzetme, bizim için önceden belirlenmiş belli bir dönemi ima eder. Hristiyanca yaşamda başarılı olmak için bu dönemi yarışın kurallarına göre tamamlamak gerekir.

Önümüze konan yarışla yüzleşme gerçeğinin ışında, bu yarışı başarıyla tamamlamanın dört koşulu bulunur: Bu koşulların her biri Yeni Antlaşma’dadır: (1) Doğru zihinsel tutum, (2) Öz denetim, (3) Sabır (dayanıklılık) ve (4) Gözlerimizi İsa’ya dikmek. Bu koşulları aklımızda tutarsak, yarışı tamamlayabileceğiz ve imanı koruyabileceğiz.

“Hedefe doğru koşmama” yardım ettiğin için teşekkür ederim Rab. Doğru zihinsel tutumu sürdürdüğümü, öz denetim uyguladığımı, sabır sergilediğimi ve gözlerimi İsa’ya diktiğimi ilan ediyorum. Bunları yaparak yarışı tamamlayacağım ve imanı koruyacağım. Yarışı sabırla koşacağım. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.