365 Günlük Yolculuğumuz

25. Hafta
Giriş
169. Gün
18.06.2019
170. Gün
19.06.2019
171. Gün
20.06.2019
172. Gün
21.06.2019
173. Gün
22.06.2019
175. Gün
24.06.2019

23 HAZİRAN

Tanrı’nın Buyruklarına Boyun Eğmek

Ben Mesih’in dostuyum.

Tanrı öğretmeye başladığında, öğrencilerini entelektüel yeteneklerine, akademik derecelerine veya sosyal statülerine göre değil, karakterlerine göre seçer. Yüreğin Kendisine yönelik içsel tutumunu, saygılı bir teslimiyet ve hürmetkar bir tavır arar. Üstelik müfredatı da ayarlar. “Kim RAB'den korkarsa, RAB ona seçeceği yolu gösterir” (Mezmur 25:12). Tanrı’nın seçtiği yol, genellikle bizim kendimiz için seçtiğimiz yol olmaz. Derin görünen peygamberlik ve vahiy konularına meyilli olabiliriz, oysa Tanrı’nın müfredatı mütevazı ve elle tutulur şeylere odaklanabilir: Hizmet, fedakarlık ve sadakat.

Tanrı’nın buyruklarına boyun eğenler için harika bir ödül vardır: “RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını” (Mezmur 25:14). İnsan ilişkilerinde, sırlarımızı güvendiğimiz kişilerle paylaşırız. Benzer şekilde, Tanrı bizimle sırlarını paylaştığında, bu O’nun güvenini kazandığımızın bir kanıtıdır. O’nun okulundan mezuniyet diplomamızdır.

Bu gerçek, İsa’nın öğrencileriyle ilişkisinde güzel şekilde resmedilmiştir. Onları üç yıllık sıkı bir disiplin altında tuttuktan sonra, İsa onlara şöyle dedi: “Artık size kul demiyorum. Çünkü kul efendisinin ne yaptığını bilmez. Size dost dedim. Çünkü Babam'dan bütün işittiklerimi size bildirdim” (Yuhanna 15:15). Önce, İsa Babası’na mükemmel şekilde boyun eğerek O’ndan öğrendi. Sonra, Babası’ndan öğrendiği her şeyi Kendi tavrına benzer şekilde boyun eğenlere sırayla aktardı.

Tanrı hala öğrencilerini bu temelde seçer. O’nun istekleri de müfredatı da değişmemiştir.

Beni kurtardığın için teşekkür ederim İsa. Rab’bin buyruklarına tamamen boyun eğme ve böylece O’nun dostu olma arzumu ilan ediyorum, çünkü ben Mesih’in dostuyum. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.