365 Günlük Yolculuğumuz

16. Hafta
Giriş
106. Gün
16.04.2019
107. Gün
17.04.2019
108. Gün
18.04.2019
109. Gün
19.04.2019
110. Gün
20.04.2019
111. Gün
21.04.2019

22 NİSAN

Özgürleştirileceğiz

İsa’nın doğruluğuyla doğru olabilelim diye İsa bizim günahkarlığımızı üstlenerek günah sunusu oldu.

Romalılar Tarifi’nin sonraki bölümü, pratik uygulamanın nasıl olacağını söyleyen Romalılar 6:11-13’te bulunur.

İlk olarak, “kendinizi ölü sayın” (11. ayet). Kutsal Kitap ölü olduğumuzu söyler; buna inanın! Pavlus şöyle dedi: “Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum, Mesih bende yaşıyor” (Gal.2:20). Pavlus Mesih’in çarmıha gerilmesini ve ölümünü kendisininki gibi gördü. Bunu gerçek sayarak böyle düşündü ve böyle konuştu. Biz de aynısını yapmalıyız.

İkinci ve üçüncü adımlar olumsuz uyarılardır: “Günahın ölümlü bedenlerinizde egemenlik sürmesine izin vermeyin” (12. ayet) ve “Bedeninizin üyelerini günaha sunmayın” (13. ayet). Daha önce, günah işlemekten kendimizi alamadık; artık bir seçeneğimiz var. İçimizde günahtan daha büyük bir güç var. Özgürleştirildik, aklandık. Bununla birlikte, irademizi uygulamalıyız. Denendiğimizde, kararlı ve kesin olarak şöyle demeliyiz: “Bedenimi ya da bedenimin üyelerini teslim etmiyorum! Sana teslim olmuyorum Şeytan; ben İsa’ya aitim.”

Dördüncü adım olumludur: “Kendinizi Tanrı’ya sunun” (13. ayet). Bağımsız ajanlar olarak günahtan özgür kalamayız. Şeytan’ın yerine Tanrı’ya hizmet etmeyi seçmeliyiz. Geride hiçbir şey bırakmadan olduğumuz ve sahip olduğumuz her şeyle kendimizi Tanrı’ya kurban olarak sunmalıyız. Ardından Pavlus şöyle dedi: “Bedeninizin üyelerini Tanrı’ya sunun” (13. ayet). Bedeninizin her bir uzvunu kendi yüceliği uyarınca kullanması için Tanrı’ya teslim edin.

Sonuç: “Günah size egemen olmayacaktır” (14. ayet). Utançtan, yozlaşmadan, ıstıraptan, günahın getirdiği tüm kötülüklerden kurtulduk. İsa’yla ölümünde, gömülmesinde ve dirilişinde özdeşleşebilmek için çalışırken Romalılar Tarifi’ni takip edersek, özgürleştirileceğiz.

Çarmıh’ta gerçekleştirdiğin iş için teşekkür ederim İsa. Kendimi İsa’yla özdeşleştirerek özgürleştirileceğimi ilan ediyorum. Çünkü İsa’nın doğruluğuyla doğru olabileyim diye İsa benim günahkarlığımı üstlenerek günah sunusu oldu. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.