365 Günlük Yolculuğumuz

41. Hafta
Giriş
281. Gün
08.10.2019
282. Gün
09.10.2019
283. Gün
10.10.2019
284. Gün
11.10.2019
285. Gün
12.10.2019
286. Gün
13.10.2019

14 EKİM

İmanla Yürümek ve Dinlenmek

Mesih’in huzur diyarına girmeye erişememiş olmaktan korkalım.

İsraillilerin, Tanrı tarafından onlara verilen mirasa ulaşamamalarının temel nedeni imansızlıktı. Aynı şey bizi de mirasımızdan mahrum bırakabilir. İbraniler kitabının yazarı, onların durumunu bize uyarlayarak şöyle der: “Çünkü onlar gibi biz de iyi haberi aldık. Ama onlar duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için bunun kendilerine bir yararı olmadı” (İbraniler 4:2). Tanrı’nın Sözü bize gelebilir, ama imanla birleşmediğinde ne bize yararı olur ne de Tanrı’nın kutsama amaçlarını gerçekleştirebilir. Tanrı’nın Sözü’nü hayatlarımızda etkin kılmak iman gerektirir.

Sonraki ayet şöyle der: “Biz inanmış olanlar huzur diyarına gireriz” (3. ayet). Gerçek iman bizi huzur diyarına sokar (dinlendirir). Bu dinlenme imanına sahip misiniz? Bu koşulları yerine getirdiniz mi, yoksa yüreklerini katılaştıran İsrailliler gibi olma tehlikesiyle mi karşı karşıyasınız? Onlar imansızlıkları yüzünden, Tanrı’nın onlar için sakladığı her şeyi kaybettiler. Bugün bizim başımıza gelebilecek en acıklı durum budur! Ancak İbranilerin yazarı bunun olabileceğini açıkça belirtir ve dinlenme konusunda gayretli değilsek gerçekten de olacaktır.

Birkaç ayet sonra bu dersin pratik uygulamasını görürüz: “Bu nedenle o huzur diyarına girmeye gayret edelim; öyle ki, hiç birimiz aynı tür sözdinlemezlikten ötürü düşmesin” (İbraniler 4:11).

Daha önce şöyle dediğimi duymuş olmalısınız: “Eğer Kutsal Kitap’ta bu nedenle ifadesini gördüyseniz, bunun hangi neden olduğunu bulmak zorundasınız.” Yukarıdaki ayet “bu nedenle” diye başlar. Eski Antlaşma’daki İsraillilere benzer şekilde yoldan çıkmayalım. Kendimizi imansızlığa karşı koruyalım. Gayretli olalım ve imanla yürümeyi hayatımıza geçirelim, imanımızı koruyalım ve geliştirelim, birbirimizin imanını güçlendirelim ve teşvik edelim. İsraillilerin imansızlıkları yüzünden düştükleri aynı berbat ve acıklı hataya biz düşmeyelim. İmansızlıkla itaatsizlik arasında doğrudan, gündelik bir bağlantı olduğunu aklımızdan çıkarmayalım.

Huzur diyarına girme vaadin için teşekkür ederim Rab. Gerçek imanın beni huzur diyarına sokacağını ilan ediyorum. Mesih’in huzur diyarına girmeye erişememiş olmaktan korkuyorum. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.