365 Günlük Yolculuğumuz

49. Hafta
Giriş
337. Gün
03.12.2019
338. Gün
04.12.2019
339. Gün
05.12.2019
340. Gün
06.12.2019
341. Gün
07.12.2019
343. Gün
09.12.2019

8 ARALIK

Dayanma Süreci

Yarışı sabırla koşalım.

İlk olarak Pavlus’un Romalılar 5:1-2’de yazdıklarını okuyarak, sabrımızı ve dayanıklılığımızı arttırmamıza yardımcı olacak bazı basit prensipler üzerinde düşünelim: “Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfe Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz.” Gelecekte bizi bekleyen şey için seviniyoruz. Pavlus, yalnızca geleceğin ışığında değil, ama bugünün bize sunduklarıyla da seviniyoruz diyerek sözlerine devam etti: “Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır” (3-4. ayetler). Burada sıkıntılar için de sevinmemiz gerektiği söyleniyor. Evet, sıkıntının kendisi için değil, ama getirdikleri için sevinçli olmalıyız. Bazı çeviriler “dayanma gücü Tanrı’nın beğenisini” yerine “dayanma gücü onaylanmış karakteri” ifadesini kullanır. Dayanma gücü, içimizde onaylanmış bir karakter yaratır. Sabrın özü budur; denenmeye dayanmış bir karakter. Pavlus’un yazdığı gibi: “Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür” (Romalılar 5:5).

Sevgi bir karakter meselesidir. Esasında, karakterlerimizi şekillendirmekle uğraşıyoruz. Sıkıntılarda seviniyoruz, çünkü dayanma gücünü sadece sıkıntılar yaratır. Ve dayanma gücü, onaylanmış karakteri yaratır. Birlikte yürüdüğüm, zorluklar, karşıtlıklar, yanlış tanıma ve yanlış anlamalar paylaştığım insanlar tanıdım. Ama bugün benim için onların karakterleri onaylanmıştır; onlara güvenebileceğimi bilirim. İhanetlerin ve yolsuzlukların ortasında kime güvenebileceğimi bilmek isterim.

“Hedefe doğru koşmama” yardım ettiğin için teşekkür ederim Rab. Yarışı tamamlamak için ihtiyacım olan karakteri ve umudu yaratan sıkıntılarda sevineceğimi ilan ediyorum. Yarışı sabırla koşacağım. Amin.


365 Günlük Yolculuğumuz bültenimize abone olun, içeriğimiz günlük olarak e-posta adresinize gelsin.